Sådan håndtere vi GDPR


Datasikkerhed

Hos finn inn ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I vores persondatapolitik kan du læse, hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er kunde hos os, eller når du anvender vores hjemmeside www.finn-inn.dk


Dataansvar

finn inn ApS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores virksomheds- og kontaktoplysninger er

finn inn ApS
Hammeren 2
6800 Varde

Tlf.: 75 21 09 96
CVR-nr.: 31 51 49 40
E-mail: post@finn-inn.dk


Kundedata

Vi handler både med privat- og erhvervskunder, og vi gemmer dine/jeres kontaktoplysninger i vores udlejningssystem, så vi kan yde den bedst mulige service når du handler med os. Vi gemmer virksomhedsnavn, navne på privatpersoner og nøglepersoner i virksomheder, adresser til fakturering samt levering, telefonnumre og email-adresser så vi kan komme i kontakt med de rette personer.


Generelt

Vi opbevarer generelt dine kundedata så længe vi synes det er relevant og giver mening for vores virksomhed. Vi beholder dem for at kunne yde den bedst mulige og mest effektive service når du kontakter os og placerer en ordre. Hvis du ønsker det, kan vi slette eller anonymisere dine data i vores system.


Modtagere

Vi kan overføre dine personoplysninger til en tredjepart hvis det er nødvendigt for at kunne fuldføre en ordre, for at anvende ekstern databehandling eller -services eller for at kunne overholde lovgivningen. Eksempelvis kan vi overføre dine data til en samarbejdspartner i forbindelse med udlejning af materiel. Vi kan også anvende tredjeparts tjenester for at kontrollere de personoplysninger, som vi har modtaget og registreret. Dette kan vi gøre for at sikre at de registrerede personoplysninger er så rigtige og komplette som muligt. Hverken vores tredjeparts tjenester eller finn inn ApS sælger, offentliggør eller videregiver dine personoplysninger til tredjepart.


Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er aktiv kunde hos os. Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder bogføringsloven og forældelsesloven, kan dog give os pligt til at opbevare dem i længere tid.


Dine rettigheder

Du har en række rettigheder når vi har registreret og behandler persondata om dig.

Du har blandt andet ret til at:

  • Få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
  • Få korrigeret og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig hvis de er forkerte, misvisende eller ufuldstændige.
  • Få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, medmindre vi kan eller skal fortsætte behandlingen på et andet grundlag, f.eks. hvis vi efter anden lovgivning skal gemme data eller de f.eks. er nødvendige for at kunne besvare en henvendelse fra dig. I det omfang du har afgivet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os. I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder beder vi dig venligst give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din emailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning.


Ændring af persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik hvis der sker væsentlige ændringer i lovgivningen eller fremkommer nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.