Når du lejer hos Finn-Inn


§ 1

Ved leje af Finn inn's lifte, maskiner, materiel, biler samt trailere, beregnes der leje pr. kalenderdag, hvis ikke anden aftale er blevet indgået med udlejer. §1.1 Ved leje af lifte, maskiner og materiel regnes der med en 8 timers arbejdsdag - anvendelse derudover beregnes som en ekstra arbejdsdag. Lejen er baseret på en 5-dages uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage, når der arbejdes


§1.1

Ved leje af lifte, maskiner og materiel regnes der med en 8 timers arbejdsdag - anvendelse derudover beregnes som en ekstra arbejdsdag. Lejen er baseret på en 5-dages uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen, dog betales leje for lørdag, søn- og helligdage, når der arbejdes.


§ 2

Lejemålet gælder ab vores adresse, hvorefter lejeren debiteres for udgifterne frem og tilbage, medmindre lejer selv står for transporten, eller anden aftale er indgået med udlejer.


§ 3

Det lejede tilbageleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materialets aflevering på vor adresse finder eftersyn sted, og evt. reparationer og rengøring debiteres lejeren. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lign., betales af lejer. Lejeren må ikke foretage eller lade foretage ændringer uden vort samtykke.


§ 4

Det påhviler lejeren at sørge for, at materialet er forsikret - forsikringen skal tegnes hos Finn inn, som pt. udgør 7% af lejeprisen. Lejer hæfter for selvrisiko, som er 6000,- kr. ved enhver skade. Ved leje af trailer hæfter lejer for selvrisiko, som er 1.500,- kr. ved enhver skade. Mindre genstande som brændekløver, stillads, renser - skal være omfattet af lejerens løsøreforsikring eller lig


§4.1

Ved leje af bil har lejer mulighed for nedsat selvrisiko, gennem aftale med udlejer.